Tuesday, March 16, 2010

2 Ketakutan Dan 2 Keamanan

Sabda Rasulullah:

Sesungguhnya ALLAH telah berfirman " Aku tidak mengumpulkan pada hamba-Ku dua ketakutan dan dua keamanan...

Barang siapa takut kepada-Ku di dunia, Aku amankan dia di akhirat...

Dan barang siapa merasa aman dari-Ku di dunia, Aku takutkan dia di akhirat..."

No comments:

Post a Comment